Yönetim Politikalarımız

 

KALİTE POLİTİKASI

 • Müşterilerine değişen zaman ve koşullarda Kalite Yönetim Sisteminden ödün vermeden hizmet sunmak,
 • İşleri; sözleşme, teknik şartname ve yasal mevzuata tam manasıyla uyarak hatasız yapmak,
 • Ülkemize ve toplumumuza faydalı sürekli bir kurum oluşturmak,
 • Müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının memnuniyetini sağlamak,
 • Tüm çalışanların katılımıyla sistemi sürekli iyileştirmek,
 • Sektöründe yeniliklerde öncü ve tercih edilen bir inşaat firması olmak,

Kalite Politikamızın temel ilkeleridir.

DOKÜMAN KODU: KP.00 ONAY TARİHİ : 21.05.2007 REV : 00

 

ÇEVRE POLİTİKASI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE,

DOĞAYA SAYGI ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan firmamızın yönetimi, çevreye zarar vermemek konusunda devamlı olarak duyarlı ve dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır.

Kurduğumuz Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idarî düzenlemelere, kendiliğinden tâbi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

DOKÜMAN KODU: ÇP.00 ONAY TARİHİ : 21.05.2007 REV : 00

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

“ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

 • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
 • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;
 • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’nin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,
DOKÜMAN KODU: İSGP.00 ONAY TARİHİ :21.05.2007 REV : 00